Linkshandigen in het nieuws 2011

Testosteron voor geboorte gelinkt aan variërende handvoorkeur
Kinderen die in de baarmoeder meer aan testosteron zijn blootgesteld, zijn later minder consequent in het gebruiken van hun linker- of rechterhand. Dit stelt NWO-onderzoeker Jessica Lust van de RUG. Iemands handvoorkeur is gerelateerd aan de taakverdeling in het brein. Slechte scheiding van taken tussen de twee hersenhelften is bij taalfuncties gerelateerd aan stoornissen als dyslexie. Meer inzicht verwerven in de ontwikkeling van de taakverdeling binnen het brein kan mogelijkheden bieden voor behandeling van dat soort problemen.

'Ben je links- of rechtshandig?' Dan noem je waarschijnlijk de hand waarmee je schrijft. Maar is dat ook de hand waarmee je een lepel ronddraait in de thee? Of een deksel opendraait? Of waarmee je je tandenborstel vasthoudt? Als je antwoord op dit soort vragen wisselend is, dan bestaat de kans dat je voor je geboorte bent blootgesteld aan grote hoeveelheden testosteron.

Psycholoog Jessica Lust liet 65 kinderen van 6 jaar oud onder meer een rondje tekenen, een bal ver weg gooien, op een blokje timmeren met een hamer, iets uitgummen, een vel doorknippen, een limonadebeker oppakken en de wijzer van een klok draaien. De onderzoeker had van al deze kinderen een overzicht van testosteronniveaus, verkregen uit vruchtwaterpuncties. Zo kon ze nagaan hoe consequent de kinderen waren in hun handvoorkeur, en in hoeverre dat samenhing met hun testosterongehalte.

Verwerking
Lust ontdekte dat het tegelijkertijd uitvoeren van twee taken niet beter gaat wanneer ze verwerkt worden in twee hersenhelften in plaats van in één hersenhelft. In het experiment gaven de onderzoekers 71 proefpersonen twee taken om tegelijkertijd uit te voeren. Ze moesten zoveel mogelijk woorden beginnend met een bepaalde letter verzinnen terwijl ze in een rijsimulator zo netjes mogelijk de kortste route reden. Door middel van ultrasound, geluid dat buiten het menselijk gehoorbereik valt, kon de onderzoekster de bloedstroomsnelheid in beide hersenhelften meten. Een verschil in toename van die snelheid tijdens een taak laat zien welke hersenhelft het meest actief is. Normaal gesproken is de linkerhersenhelft meer betrokken bij het uitvoeren van taken die betrekking hebben op taal. De rechterhersenhelft is daarentegen vaker betrokken bij ruimtelijke taken, zoals het vinden van de weg. Voor linkshandigen bleek deze verdeling in 11% van de gevallen andersom. Het is echter ook mogelijk dat beide taken in één hersenhelft worden uitgevoerd. Uit het onderzoek bleek dat dat net zo efficiënt werkt, in tegenstelling tot wat werd verwacht op basis van onderzoek bij dieren.

Niet als dieren
Dieren die taken als het vinden van eten en in het in de gaten houden van een roofvijand in twee verschillende hersenhelften verwerkten, blijken wel efficiënter bezig te zijn. 'Mogelijk was breinlateralisatie, het verdelen van taken in het brein, voordelig in tijden dat er nog bijna geen communicatie mogelijk was tussen beide hersenhelften,' verklaart de onderzoekster. 'Tegenwoordig is dit anders: bij de huidige mens zijn hersenhelften met elkaar verbonden via de zogeheten corpus callosum.' Lust promoveert op donderdag 15 september aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven

www.nwo.nl 15 september 2011
---------------------------------------

Logitech kondigt gamingmuis G300 aan
Logitech heeft een nieuwe muis voor pc-gamers aangekondigd, die het rugnummer G300 draagt. Het knaagdier is voorzien van negen programmeerbare knoppen en led-verlichting. De knopinstellingen kunnen op de muis worden opgeslagen.

De nieuwe G300-muis is symmetrisch en dus geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik. Op de muis zijn negen knoppen en randen met led-verlichting te vinden. De optische sensor heeft een resolutie van 2500dpi en een maximale polling rate van 1000Hz, waarmee de reactietijd van de muis 1ms bedraagt.

De negen knoppen en led-verlichting kunnen geprogrammeerd worden met Logitechs Gaming Software. Op de muis kunnen drie configuratieprofielen worden opgeslagen, zodat favoriete instellingen kunnen worden meegenomen naar andere computers. Logitech levert profielen mee voor mmorpgs, shooters en kantoorwerkzaamheden.

De muis ligt in september in de winkel
met een adviesprijs van 39,99 eurotweakers.net 19 augustus 2011
---------------------------------------
Een op de tien Nederlanders linkshandig

Een op de tien volwassenen in Nederland is linkshandig. Iets meer mannen dan vrouwen gebruiken bij voorkeur hun linkerhand. Ouderen zijn juist minder vaak linkshandig.

Linkshandigheid, 2007/2009

Ruim 1,2 miljoen mensen schrijven links
Het overgrote deel, 86 procent, van de volwassen inwoners van Nederland, gebruikt de rechterhand voor dagelijkse dingen als een boodschappenlijstje schrijven, een kop koffie vastpakken of het kammen van hun haren. Een op de tien mensen gebruikt daarvoor bij voorkeur hun linkerhand. Dat komt overeen met ruim 1,2 miljoen mensen van 18 jaar en ouder. 4 procent zegt beide handen even vaak te gebruiken.

Mannen vaker dan vrouwen linkshandig
Mannen zijn iets vaker linkshandig dan vrouwen, iets meer dan 10 procent tegen 9 procent. ook gebruiken mannen vaker dan vrouwen beide handen: bijna 5 procent ten opzichte van 3,5 procent.


Linkshandigheid, naar leeftijd

Ouderen minder vaker linkshandig
Ouderen zijn beduidend minder vaak linkshandig. Dit komt waarschijnlijk doordat het vroeger op school niet was toegestaan met links te schrijven. Linkshandige kinderen werden toen vaak gedwongen hun rechterhand daarvoor te gebruiken.

cbs.nl 12 augustus 2011
---------------------------------------
Hoe handig is linkshandig?
Twee linkerhanden hebben en iemands rechterhand zijn: typische uitdrukkingen in een rechtshandige maatschappij. Maar heeft linkshandigheid ook voordelen?

Tot in de vorige eeuw werd schoolkinderen met een flinke tik op de vingers afgeleerd om met links te schrijven. Nog steeds doen onderzoekers verwoede pogingen om aan te tonen dat er met linkshandigen wel iets raars aan de hand moet zijn. Want wie niet aan de norm van de massa voldoet, is een beetje verdacht.

Linkshandig brein
De fascinatie voor het verschijnsel is niet zo gek. Negentig procent van ons is rechtshandig, al sinds we in de prehistorie een goede werphand ontwikkelden om een everzwijn te kunnen raken. Maar waarom nam één op de tien oermensen de speer in de linkerhand? Waren ze gek geworden? En waarom is die vreemde gewoonte nooit weggeëvolueerd? De wetenschap is er niet over uit. Roel Willems, hersenonderzoeker aan de universiteit van Berkeley, stelt wel dat het brein van een linkshandige net iets anders in elkaar zit.

Aangeboren en aangeleerd
Volgens Willems is de voorkeur voor de linker- of rechterhand voor een deel aangeboren en voor een deel aangeleerd. “De meeste kinderen worden met een voorkeur geboren, maar die is niet zo sterk dat er geen ruimte is om die later nog om te draaien.” Zo zouden de meeste foetussen al op hun rechterduim sabbelen en ter wereld komen met een lichte voorkeur voor rechts. “Zij gaan vervolgens vanzelf proberen meer handelingen met rechts uit te voeren,” zegt Willems.

Gebruik van beide hersenhelften
Willems onderzocht hoe links- en rechtshandigen gezichten herkennen. Terwijl altijd werd aangenomen dat de visuele verwerking vooral in de rechterhersenhelft plaatsvindt, ontdekte hij dat linkshandigen veel meer een beroep doen op beide hersenhelften. Daardoor zijn zij beter in het herkennen van gezichten dan rechtshandigen. Ook bij het begrijpen van taal, blijken linkshandigen vaker tussen beide hersenhelften te switchen. Verder is er bij linkshandigen een minder groot verschil in vaardigheid tussen beide handen. Zij hebben dus meer kans om het everzwijn met rechts te raken dan een rechshandige met links. Maar is dat nou handig? Of moet het werkelijke voordeel van linkshandigheid nog aan het licht komen?
Quest Psychologie augustus 2011
---------------------------------------
Oermensen waren al rechtshandig
Oermensen waren al rechtshandig
KANSAS - Al ruim 500.000 jaar geleden waren mensen overwegend rechtshandig. Dat concluderen onderzoekers uit krabsporen aan fossiele snij- en hoektanden in Spanje. Negen van de tien oermensen waren rechtshandig. Die verhouding rechts- en linkshandigen geldt ook nu nog.

Onderzoeker David Frayer van de Universiteit van Kansas leidt hieruit af dat mensen destijds al gespecialiseerde hersenhelften hadden. Mensapen hebben geen voorkeur voor links of rechts, aldus vakblad Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition woensdag.
Telegraaf 13 juli 2011
---------------------------------------
Linkshandigen zijn slechter af
Linkshandigen zijn minder getalenteerd dan rechthandigen en presteren slechter in groepen. Dit wordt althans beweerd in een nieuw Australisch onderzoek.

Het onderzoek, waaraan 5000 vijfjarige Australische kinderen deelnamen, maakt een einde aan de mythe dat linkshandigen creatiever of slimmer zouden zijn dan rechtshandigen.

De resultaten wijzen juist in de tegenovergestelde richting.
Slechtere prestaties
Psycholoog Mike Nicholls, die overigens zelf linkshandig is, bestudeerde de prestaties van de kinderen op school en interviewde hun docenten. Als de linkshandige kinderen in groepen samenwerkten presteerden ze slechter dan hun rechtshandige klasgenoten.

De cognitieve achterstand die de linkshandige kinderen vertoonden is vergelijkbaar met de negatieve gevolgen die te vroeg geboren kinderen ondervinden.

Achterstand
Dit wil echter niet zeggen dat er iets mis is gegaan bij de geboorte van een linkshandige, maar simpelweg dat de achterstand van beide groepen op hun leeftijdsgenoten dezelfde orde van grootte heeft.

Of linkshandigheid carrièreperspectief in de weg zit, is maar de vraag. Want ook Barack Obama, officieel de machtigste man op aarde, zet zijn handtekening met links.
nu.nl 9 juni 2011
---------------------------------------

Linkshandigen mensen gevoeliger voor angst

AMSTERDAM – Angstige momenten maken meer indruk op mensen die een voorkeur hebben voor hun linkerhand. Dat zou blijken uit een studie van Schotse wetenschappers.

Deze versnipperde herinneringen kunnen worden beschouwd als een lichte vorm van een posttraumatische stress. Dat meldt de Britse krant The Daily Telegraph.

Gedrag

“Na het beleven van een angstig moment in een film vertonen linkshandige mensen veel vaker dan rechtshandigen subtiele gedragingen die vergelijkbaar zijn met de symptomen van mensen met een posttraumatische stress-stoornis”, verklaart hoofdonderzoekster Carolyn Choudhary van de Queen Margaret University in Edinburgh.
De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door linkshandige en rechtshandige proefpersonen te laten kijken naar scènes uit de film Silence of the Lambs.

Hersenen

“We lieten tijdens het experiment een fragment uit Silence of the Lambs zien, dat angst oproept. De linkshandige mensen gebruikten in hun verslag van het filmfragment meer herhalingen”, aldus Choudhary. “Ook waren hun herinneringen meer versnipperd dan de herinneringen van rechtshandigen.”

De resultaten van het onderzoek zijn presenteerd op een conferentie van de British Psychology Society. Volgens de onderzoekers komt de sterke reactie van linkshandige mensen op angstaanjagende films voort uit de manier waarop hun brein werkt.

Dominant
“De rechterkant van het brein is meer betrokken bij het verwerken van angst”, aldus Choudhary. “Bij linkshandige mensen is de rechterhelft van hun hersenen van nature meer dominant, waarschijnlijk heeft dat iets te maken met hun sterke reactie.”

nu.nl 2 mei 2011
---------------------------------------
Wie rechts denkt kan links worden

Rechtshandigen kiezen onbewust bij voorkeur voor dingen die zich rechts van hen bevinden. Zij associëren de rechterkant met goed en lief.

Thinkstock Bij linkshandigen is het net andersom. Maar wie rechts denkt, kan binnen twaalf minuten leren deze onbewuste associatie om te draaien. Onbewuste oordelen over goed en kwaad kunnen dus worden aangepast.

Peuters
Dat heeft psycholoog Daniel Casasanto van het Max Planck Institute for Psycholinguistiek in Nijmegen ontdekt. ''Zelfs peuters en kleuters vinden dieren die aan de kant van hun schrijfhand staan al liever en slimmer."
"Volwassenen maken het onderscheid ook bij abstracte dingen zoals gevoel of emoties. Die onbewuste keuze heeft invloed op de manier waarop ze in het leven staan." "Het kan belangrijk zijn dat nu is gebleken dat je mensen kunt aanleren om andersom te denken'', aldus dinsdag Casasanto, die zijn onderzoek heeft gepubliceerd in een internationaal vakblad.

Halfzijdig verlamd
Na een beroerte raken mensen vaak halfzijdig verlamd. Alleen de lichaamshelft tegenover de hersenhelft waar het infarct of de bloeding plaatshad, functioneert dan nog.

Casasanto stelde vast dat de onbewuste waardeoordelen van mensen die hun voorkeurshand niet meer konden gebruiken ook waren omgedraaid: wat ze eerst goed vonden wezen ze nu vaker af.

Gezonde mensen
De onderzoeker deed ook proeven met gezonde mensen, van wie hij de schrijfhand tijdelijk onbruikbaar maakte. Binnen twaalf minuten draaiden hun onbewuste associaties om.

Casasanto: ''De koppeling van de voorkeurshand aan associatie is niet te verklaren uit taal of cultuur. Immers, zelfs in de bijbel en de koran wordt links afgeschilderd als 'van Satan' dus slecht. Het zit in de neurocognitie. Nader onderzoek moet uitwijzen of waardeoordelen blijvend kunnen worden beïnvloed, wat van belang is voor de psychische hulpverlening.''
nu.nl 15 maart 2011
---------------------------------------
Papegaaien zijn 'links- of rechtshandig

Papegaaien ontwikkelen net als mensen een voorkeur voor de linker- of de rechterkant van hun lichaam. Dat hebben Australische wetenschappers ontdekt. Papegaaien hebben een favoriete poot om voedsel mee op te pakken en gebruiken meestal het oog aan dezelfde kant van hun lichaam om hun maaltijd te bestuderen. Deze voorkeur is te vergelijken met links- of rechtshandigheid bij mensen. Dat schrijven onderzoekers van de Macquarie Universiteit in Sydney in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters.

Kaketoe
Opvallend genoeg blijkt uit de studie dat de individuen van veel papegaaiensoorten allemaal linkshandig of juist allemaal rechtshandig zijn. "We hebben bijvoorbeeld nog geen enkele 'rechtshandige' grote geelkuifkaketoe gevonden", verklaart hoofdonderzoeker Cullum Brown op BBC News.
"Dit is interessant omdat een extreme voorkeur voor het gebruik van één poot niet veel voorkomt onder ander dieren, maar wel bij mensen", aldus Brown. Bij mensen is ongeveer 90 procent van alle individuen rechtshandig.

Jeugd
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 322 vogels van 16 verschillende papegaaiensoorten te bestuderen. "We keken naar de oogvoorkeur van de dieren", aldus Brown. "Bij bijna elke soort was er een sterke correlatie tussen het oog waarmee ze voedsel bekeken en de poot waarmee ze hun eten oppakten."

De dieren ontwikkelen hun voorkeur voor een lichaamshelft net als mensen overigens pas in hun jeugd. Pas geboren papegaaien zijn nog niet 'links- of rechtshandig'.

Hersenhelften
De voorkeur voor het gebruik van één ledemaat suggereert volgens de wetenschappers dat de hersenen van papegaaien zijn opgedeeld in twee helften, net als bij mensen. "Deze voorkeur voor een lichaamshelft is een reflectie van de dominante hersenhelft die is betrokken bij het analyseren van informatie over beschikbaar voedsel", de wetenschapper.
www.gva.be 3 februari 2011
---------------------------------------
Linkshandigen hebben echt andere hersens

Linkshandigen hebben echt andere hersens dan rechtshandigen Hersenonderzoek met links- en rechtshandigen laat zien dat er veel grotere verschillen zijn in de inrichting van de hersenen dan eerder gedacht. De verdeling van functies over de hersenhelften is bij linkshandigen minder sterk dan bij rechtshandigen. Het onderzoek laat zien dat dit ook geldt voor het visuele systeem voor het herkennen van gezichten. Linkshandigen gebruiken hiervoor beide hersenhelften, in tegenstelling tot rechtshandigen. Ook laat onderzoek met links- en rechtshandigen zien dat woordbetekenissen niet als abstractie zijn opgeslagen in het brein, maar als persoonlijke, belichaamde representatie. Het is voor het eerst dat dit experimenteel is aangetoond.

Dat het taalgebied en het motorische gebied vooral links in het brein zitten bij rechtshandigen en meer verdeeld zijn over de twee hersenhelften bij linkshandigen is een bekend weetje. Gezichtsherkenning is volgens de leerboeken juist een actie van de rechterhersenhelft. Dat is minder bekend en dat is maar goed ook, want het is niet waar! Tenminste: niet voor die 10 tot 15 procent van de mensen die linkshandig is. Zij gebruiken hun linker- en rechterhersenhelft evenveel als zij een gezicht bekijken.

Net als het taal- en het motorische systeem blijkt het visuele systeem bij linkshandigen meer over de twee hersenhelften verdeeld. Het verschil is zo opvallend dat Roel Willems, een van de auteurs van een kortgeleden verschenen paper in Cerebral Cortex, zegt te vermoeden dat de hersenen van linkshandigen wezenlijk anders in elkaar zitten. ‘De inrichting van de hersenhelften is flexibeler dan we dachten,’ schrijven Willems en zijn co-auteurs Marius Peelen en Peter Hagoort van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vergeten onderwerp
Hoe kan het eigenlijk dat dit verschil tussen de hersenen van links- en rechtshandigen niet eerder is opgevallen? Willems: ‘In de jaren zeventig, tachtig is er heel intensief op gedragsniveau gekeken naar links- en rechtshandigheid en lateralisatie. Daarna is het uit de mode geraakt, misschien ook wel omdat het een beetje esoterisch was geworden. “Links zit je verstand, rechts je gevoel”, dat soort uitspraken.

In de FMRI-studies van tegenwoordig gebruik je bij voorkeur proefpersonen die zoveel mogelijk op elkaar lijken. Dus dan neem je rechtshandige proefpersonen. Linkshandigheid geeft maar ruis in het onderzoek. Hierdoor hebben we de verschillen over het hoofd gezien. Maar nu we er dus gericht naar kijken komen we er achter dat het visuele brein veel minder vast georganiseerd is dan we dachten.’

Dit onderzoek laat bovendien zien dat ‘handigheid’ veel meer inhoudt dan welke hand je voorkeurshand is, zegt Willems (zelf linkshandig). Hij vindt het een fascinerende vraag waarom handigheid is ontstaan in de evolutie. ‘We zijn de diersoort met de sterkste voorkeur voor één hand. Zelf ben ik aanhanger van de theorie dat specialisatie van de hersenhelften ruimte vrijmaakte in het brein om andere functies zoals taal te ontwikkelen. En dat het motorische en het taalsysteem aan dezelfde kant zitten, past bij het idee dat gesproken taal is voortgekomen uit gebarentaal.’

Belichaamde cognitie
Die nauwe band tussen taal en beweging is ook het onderwerp van een andere recente publicatie van Willems en Hagoort, ditmaal met Daniel Casasanto van het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek in Nijmegen, in Psycological Science. Ze gebruikten links- en rechtshandige proefpersonen om een hypothese te toetsen over het belichamen van woordbetekenissen: als we een woord lezen of gebruiken dat een lichamelijke actie impliceert, wordt ook het motorische centrum in het brein actief dat we nodig hebben om die actie voor te bereiden.

Zou het dan ook zo zijn dat als we ons lichaam anders gebruiken, het lezen van een actiewoord ook een andere hersenactivatie tot gevolg heeft? Ja, zegt Casasanto. ‘Deze studie is het eerste bewijs dat de betekenis van actiewoorden lichaamsafhankelijk is. We gaven de proefpersonen verschillende werkwoorden te lezen. Sommige voer je met je voorkeurshand uit, zoals ‘schrijven’, ‘gooien’ , andere niet. Denk aan ‘giechelen’ of ‘knielen’. We zagen bij de links- en rechtshandigen verschillende motorische gebieden actief worden voor de woorden waarbij je je handen gebruikt. Linkshandigen activeerden meer aan de rechterkant van hun motorische systeem, rechtshandigen meer aan de linkerkant. Terwijl dat verschil achterwege blijft bij de andere werkwoorden.’

Roel Willems licht toe: ‘Dit betekent dat hoe we dingen doen van invloed is op hoe betekenis in de hersenen gecodeerd is. Betekenis is dus niet iets abstracts voor de hersenen, maar is gelinkt aan hoe je dingen doet in de wereld. Als we taal begrijpen, simuleren we de actie in ons hoofd. En hoe we dat doen, hangt af van hoe ons lichaam is. Als het brein abstracte woordbetekenissen zou bevatten, zoals een woordenboek, zou je die neuronale verschillen niet zien.’ Inmiddels heeft een tweede studie, vergelijkbaar maar dan opgezet met spreekwoorden, het resultaat bevestigd.(Frontiers in Human Neuroscience)

Kennislink 5 januari 2011
---------------------------------------
Samsung lanceert eerste camcorder voor linkshandigen

Samsung HMX-Q10 camcorder : Samsung lanceert met de HMX-Q10 een compacte en handige camcorder voor een betaalbare prijs. De Samsung HMX-Q10 combineert ’s werelds eerste Switch Grip met Easy Operation via een LCD-scherm. De Switch Grip technology zorgt er voor dat de oriëntatie van het display zich aanpast aan hoe de camcorder wordt vastgehouden. Hoe je de Samsung Q10 ook houdt, het LCD-display draait automatisch mee, waardoor je zelfs vanuit moeilijke posities je video-opnamen kunt bekijken en de camcorder kunt bedienen. Ook voor linkshandigen is de Switch Grip ideaal. De Samsung HMX-Q10 is ’s werelds eerste camera die meedenkt met linkshandigen. De Samsung HMX-Q10 is verkrijgbaar vanaf maart
voor een verkoopadviesprijs van € 299,00
Samsung 4 januari 2011
---------------------------------------

www.linkshandig.info (c) 1999-2023met recht links-handig