Linkshandigen in het nieuws 2006

De wereld door de ogen van linkshandigen
Dat taalverwerking bij rechtshandigen voornamelijk in de linkerhersenhelft plaatsvindt, terwijl dit bij linkshandigen voornamelijk in de rechterhersenhelft gebeurt, is al langer bekend. Maar dat linkshandigen de wereld om hen heen ook anders zouden waarnemen, blijkt nu uit onderzoek van de Universiteit van Birmingham.
Uit de resultaten komt naar voren dat links- en rechtshandigen niet dezelfde hersenhelft gebruiken wanneer zij naar een plaatje of foto kijken. Zo wordt bij rechtshandigen de rechterhersenhelft actief wanneer zij zich concentreren op het plaatje als geheel, bijvoorbeeld het gehele bos. Wanneer zij zich concentreren op een detail uit het plaatje, bijvoorbeeld een boom uit het bos, wordt daarentegen de linkerhersenhelft gebruikt. Bij linkshandigen blijkt dit precies andersom te zijn.
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de techniek ‚Transcraniale Magnetische Stimulatie’ (TMS). Dit is een techniek die met behulp van krachtige kortdurende magnetische impulsen hersengebieden meer of minder actief maakt. De onderzoekers pasten tijdens het onderzoek TMS toe op een gebied van de linker- dan wel rechterhersenhelft terwijl de participanten gevraagd werden zich te concentreren op details van een visuele stimulus. Stimulatie van de linkerhersenhelft maakte het voor rechtshandigen moeilijker zich te concentreren op details, terwijl stimulatie van de rechterhersenhelft dit moeilijker maakte voor de linkshandige participanten.
BBC News 16 augustus 2006
---------------------------------------
Linkshandigen onthouden gebeurtenissen beter
Onderzoekers van de universiteit van Toledo hebben vastgesteld dat linkshandigen beter gebeurtenissen onthouden dan rechtshandigen, terwijl rechtshandigen zich weer beter feiten herinneren dan linkshandigen. Het onthouden van gebeurtenissen blijkt namelijk meer samenwerking tussen de twee hersenhelften te vragen dan het onthouden van pure feiten.
Dat betekent dat linkshandigen een voordeel hebben, want zij hebben een groter corpus callosum (de bundel zenuwvezels die linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbindt).
Rechtshandigen bij wie linkshandigheid in de familie zit, hebben overigens beter samenwerkende hersenhelften dan andere rechtshandigen. Dus ook die rechtshandigen hebben een voordeel.
De bevindingen zouden ook verklaren waarom kinderen zich geen gebeurtenissen herinneren tot de leeftijd van ongeveer vier jaar. De ontwikkeling van het geheugen voor voorvallen valt namelijk samen met de ontwikkeling van het corpus callosum. Een werkzaam corpus callosum blijkt dus noodzakelijk voor het onthouden van gebeurtenissen.
Scientific American, Neuropsychology 14 februari 2006
---------------------------------------

www.linkshandig.info (c) 1999-2023met recht links-handig