Linkshandigen in het nieuws 2008

Welke hersenhelft is dominanter, links of rechts?
Welke hersenhelft is dominanter, je linker- of je rechterhersenhelft? Er zijn veel verschillende manieren om dit te testen maar wat hier nu volgt is een interessante versie.

Kijk naar het danseres op het plaatje. De meeste mensen zullen de dame op het plaatje hier tegen de klok in zien draaien. Een minderheid van de kijkers zal de vrouw mét de klok mee zien draaien.

Technisch gezien is de afbeelding een illusie. Het is een platte afbeelding die onze hersenen driedimensionaal proberen te maken. Echter, blijkt waar je hersenen mee bezig te zijn invloed kan hebben op de draairichting, dus hoe je hersenen het plaatje driedimensionaal proberen te maken. dit wordt met name gestimuleerd door de schaduw.

Aangezien de meeste mensen rechtshandig zijn, zal bij de meeste mensen hun linker hersenhelft dominanter zijn. De besturing van onze handen gaat namelijk kruislings. Zoals je in het bericht waarin wij onze definitie van het brein – onze hersenen – geven, heb je kunnen lezen wat de verschillen zijn tussen de beide hersenhelften. Voor de volledigheid som ik ze hier nog een keer op:

Functie van de linkerhelft:
¦logica
¦detail
¦realiteit
¦praktisch
¦namen van dingen
¦feiten
¦woorden en taal
¦heden en verleden
¦rekenen en wetenschap
¦begrijpen
¦weten
¦herkennen
¦patronen / orde
¦namen van dingen
¦strategie
¦veiligheid

Functie van de rechterhelft:
¦het grote geheel
¦impulsief
¦verbeelding
¦symbolen en plaatjes
¦tijdsbesef
¦filosofie
¦religie
¦betekenis
¦overtuiging
¦waardering
¦ruimtelijk inzicht
¦fantasie
¦functioneel inzicht
¦mogelijkheden zien
¦risico nemen

geschreven door Joeke-Remkus de Vries
www.balancedmind.nl oktober 2008
---------------------------------------
Linkshandige mensen zijn vaker onzeker
AMSTERDAM - Linkshandige mensen zijn vaker zenuwachtig en onzeker over hun acties, dan rechtshandigen. Dat blijkt uit een studie van Britse wetenschappers. De onderzoekers van de University of Abertay Dundee hielden een enquête, waarbij tientallen linkshandige en rechtshandige mensen vragen moesten beantwoorden over levensopvatting en de manier waarop ze met kritiek omgingen. Na afloop bleek dat linkshandige deelnemers zich veel vaker herkenden in stellingen zoals 'Ik ben vaak bang om fouten te maken' en 'Het doet me pijn als andere mensen kritiek op me hebben, of me een standje geven'.
Dominant
Volgens de wetenschappers heeft die onzekerheid mogelijk te maken met de manier waarop de hersenen van linkshandigen werken. Bij mensen die voornamelijk links georiënteerd zijn, is de rechterhelft van het brein dominant. Dat hersengebied wordt ook geassocieerd met het verwerken van negatieve emoties en het vermogen om impulsen in bedwang te houden.
"Linkshandigen hebben meer de neiging tot zenuwachtigheid als ze iets gaan doen" , zegt hoofdonderzoekster Lynn Wright deze week in het wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. "Rechtshandigen beginnen vaker gewoon aan iets."
Nieuwe ervaringen
Maar ondanks de gevoeligheid voor kritiek en stress blijken linkshandigen zich in het dagelijks leven niet terughoudender op te stellen dan rechtshandigen. Bij de enquête reageerden de linkshandige deelnemers net zo enthousiast op stellingen zoals 'Ik hou ervan om nieuwe ervaringen te ondergaan' en 'Ik neem vaak een beslissing op gevoel'.
De resultaten van het onderzoek kunnen volgens Wright dan ook niet worden gebruikt om iemands persoonlijkheid te voorspellen, maar geven vooral inzicht in de verschillende manieren waarop linkshandige en rechtshandige mensen emoties verwerken.
Lijstjes
Wright - die zelf ook linkshandig is - gelooft dat de meeste linkshandigen al vroeg leren omgaan met hun neiging tot onzekerheid. "Ze houden er meestal van om lijstjes te maken en dingen op te schrijven om hun stress te verzachten", zegt ze. "Ik herkende dat ontzettend."
nu.nl 4 november 2008
---------------------------------------
In de sport hebben linkshandigen een streepje voor
Zowat 10% van de wereldbevolking is linkshandig. In de sport ligt dat percentage iets hoger. Tegenwoordig telt men bij de toppers in het tafeltennis 30% linkshandigen en dat percentage klimt tot bijna 50% bij het schermen. Ook in het tennis was en is een behoorlijk aantal van de beste spelers linkshandig (*). Te beginnen met de huidige nummer 1 van de wereldranglijst, Rafael Nadal. Voor dit verschijnsel zijn er twee verklaringen: een uiterst wetenschappelijke en een andere die ingegeven is door het gezond verstand.
Laten we beginnen met de geleerde uitleg, waarbij we moeten weten dat tussen het lichaam en de hersenen de bevelen omgekeerd zijn. De linkerhersenhelft domineert de rechterkant van het lichaam en andersom. De twee vezelbundels komende uit de hersenmassa kruisen elkaar aan de hersenbasis en vormen het ruggenmerg. We weten bovendien ook dat de cognitieve taken niet gelijkmatig toegewezen zijn aan de linker- en rechterhersenhelft. Schematisch kent men de taalfunctie toe aan de linkerhersenhelft, terwijl de rechterhersenhelft uitmunt in proeven waarbij beroep gedaan wordt op visuele discriminatie, op de inschatting van afstanden en op de constructie in de ruimte van verschillende twee- of driedimensionale vormen. Het voordeel van een linkshandige tennisspeler is dat hij de informatie en de beheersing van de beweging in dezelfde hersenhelft kan verwerken, de rechterhelft in dit geval, terwijl een rechtshandige eerst de rechterhersenhelft moet gebruiken (voor de herkenning van het terrein) om daarna pas de informatie naar de linkerhersenhelft te sturen (beheersing van de beweging). Dit kost hem echter telkens 1 tot 3 honderdsten van een seconde.
En als de verklaring nu eens eenvoudiger was?
Mooie uiteenzetting... Maar de andere verklaring, de eenvoudigste, blijkt even overtuigend. Dat er bij de toppers, proportioneel gezien, meer linkshandigen zijn, vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat zij vaker spelen tegen rechtshandigen, die in de meerderheid zijn. Rechtshandigen spelen daarentegen minder vaak tegen linkshandigen. Wanneer ze elkaar ontmoeten, zijn rechtshandigen dus minder gewoon om tegen linkshandigen te spelen, zodat ze eigenlijk benadeeld zijn. En dat heeft Roger Federer goed begrepen. Vóór het seizoen van de grote confrontaties met Nadal in 2007, had Federer de jonge Jonathan Eysseric als trainingspartner gekozen, precies omdat die speler linkshandig was!
Een kleine test...

Nog een kleine test waarbij men zal opmerken dat het onderscheid tussen linkshandig en rechtshandig niet zo uitgesproken is als men zou kunnen denken. Voor de hand
- Welke hand gebruikt u om speelkaarten uit te delen?
- Wanneer u de armen kruist, welke voorarm bevindt zich dan boven de andere?
- Wanneer u de handen achter de rug houdt, welke hand houdt dan de andere vast?
- Wanneer u applaudisseert, welke hand slaat dan de andere?

Voor de voet
- Met welke voet trapt u tegen een bal?
- Op welke voet stoot u af wanneer u springt?
- Wanneer u een duw in de rug krijgt, welke voet verplaatst u het eerst om uw evenwicht te bewaren?
e-gezondheid.be 16 december 2008
---------------------------------------
Linkshandigen zijn zenuwachtiger en onzekerder
Linkshandige mensen zijn zenuwachtiger en onzekerder dan hun rechtshandige metgezellen. "Linkshandigen zijn meteen zenuwachtig als ze iets gaan doen, terwijl rechtshandigen er gewoon invliegen", beweert hoofdonderzoekster Lynn Wright.

Wright onderzocht samen met enkele andere Britse wetenschappers n de University of Abertay Dundee hoe links- en rechtshandigen reageerden op bepaalde situaties. De proefpersonen moesten vragen beantwoorden over hun levensopvatting en hun relativeringsvermogen in stresssituaties.

Uit het onderzoek blijkt dat linkshandigen sneller toegaven bang te zijn om fouten te maken, en gekwetst te zijn wanneer anderen opmerkingen gaven over hen. Toch lijkt hun zenuwachtigheid de linkshandigen niet te bedwingen in hun dagelijkse beslissingen. Zo antwoordden ze even positief op stellingen als 'Ik hou ervan nieuwe ervaringen te ondergaan', en 'Ik neem vaak een beslissing op gevoel'.

gva.be 4 november 2008
---------------------------------------

Waarom zijn de meeste mensen rechtshandig?

Je hersenen bestaan uit twee gelijke maar gespiegelde helften. De linker hersenhelft stuurt de rechterkant van je lichaam aan, en andersom. Meestal is een van de twee hersenhelften de baas. Als je linker hersenhelft de baas is schrijf je met rechts. Maar je bent niet alleen rechtshandig, je bent dus ook rechtsvoetig, rechtshorend en rechtsziend.

Bij 90% van de Nederlanders is de linker hersenhelft de baas. Waarom dat zo is, is niet bekend. Waarschijnlijk geven ouders dat door aan hun ouders. Een groot deel van de mensen kan met rechts en met links schrijven, dat noemen we ambidextri.

Vroeger dachten mensen dat linkshandigheid slecht was. Linkshandige kinderen moesten op school gedwongen rechts leren schrijven. Tegenwoordig is linkshandigheid geaccepteerd maar de meeste gebruiksvoorwerpen worden toch ontworpen voor rechtshandigen.>BR>
www.willemwever.nl 5 februari 2008
---------------------------------------

Fabel of feit: Linkshandigen leven korter

Op gezondheidsvlak doen er heel wat volkswijsheden de ronde: Stellingen die door iedereen voor waar worden aangenomen. Maar zijn ze dat ook? Of gaat het om regelrechte bakerpraatjes? Elke maand bevestigt, ontkracht of nuanceert een deskundige zo'n stelling.

Fabel!
'Linkshandige vrouwen lopen twee keer meer risico op borstkanker'

'De meeste mensen zijn rechtshandig, maar zo'n tien tot vijftien procent van de bevolking heeft de linkerhand als voorkeurshand. De linkshandigen zijn dus in de minderheid en dat verklaart wellicht waarom er van oudsher een vooringenomenheid bestaat ten aanzien van hen. Linkshandigheid wordt geassocieerd met iets negatiefs, een afwijking, iets 'duivels' zelfs. Dat was al zo in de bijbel, waar Eva Adam de appel overhandigde met haar linkerhand, en ook vandaag nog zullen christenen het kruisteken altijd met hun rechterhand maken. Ook in andere taalgebieden en culturen heeft linkshandigheid traditioneel die negatieve connotatie. Zo zal je in het Britse taalgebied heel wat mannen tegenkomen die de naam Dexter (rechts) dragen, maar zal het nooit in iemand opkomen zijn zoon Sinister (links) te noemen. In Japan was het voor linkshandige boerenmeisjes tot in de jaren '70 van de vorige eeuw zelfs verboden om te trouwen. De negatieve connotatie van linkshandigheid en de overtuiging dat linkshandigen 'zwakker' zijn en dus jonger sterven, berusten dus eerst en vooral op vooringenomenheid. Maar er is meer. Hoewel er in het verleden heel wat studies zijn verricht die geen enkel bewijs konden leveren voor een verschil tussen rechts- en linkshandigen, lijken een aantal recentere onderzoeken dat wél te doen. Zo bracht een Nederlandse studie uit 2005 aan het licht dat linkshandige vrouwen tot twee keer meer risico lopen op borstkanker dan hun rechtshandige leeftijdgenoten. En ook ziektes als darmkanker (4,6 keer), kanker in het algemeen (1,7 keer) en beroerte (3,7 keer) komen volgens deze studie vaker voor bij linkshandigen. Andere onderzoeken leidden dan weer tot een aantal neurologische vaststellingen, die op hun beurt de overtuiging dat linkshandigen korter leven in de hand werken. Zo werd aangetoond dat niet alleen bepaalde leerstoornissen, zoals dyslexie, maar ook autisme en zelfs schizofrenie vaker voorkomen bij linkshandigen. Linkshandigheid lijkt dus samen te hangen met wat je een zwakker zenuwstelsel zou kunnen noemen. Er zijn ook studies die linkshandigheid in verband brengen met het frequenter voorkomen van een aantal immunologische ziekten, maar die onderzoeksresultaten worden door andere studies dan weer ontkracht. Op de vraag of linkshandigen al dan niet vroeger sterven, heeft de wetenschap anno 2008 dan ook geen eenduidig antwoord. We kunnen er weliswaar niet omheen dat een aantal recente studies wijzen op een verhoogd risico op een aantal aandoeningen, maar dat je als linkshandige per definitie een kortere levensverwachting hebt, is voorlopig zeker niet bewezen.'

goedgevoel.be 2 februari 2008
---------------------------------------
Linkshandigheid succesfactor bij het boksen

Altijd lastig, south-paws (rechterbeen voor) bij een bokstraining. Zegt de trainer links, dan doen ze rechts, en andersom. Bij het sparren komen de harde stoten van de kant waarvan je het niet verwacht. Moeten die dwarsliggers zich aanpassen aan de rechtshandige massa? Nee!

Onderzoekers aan de Turkse Ataturk University hebben namelijk ontdekt dat linkshandige boksers succesvoller zijn bij wedstrijden dan rechtshandige boksers. Aan het onderzoek deden 22 mannelijke semi-profs en amateurs mee, allen lid van een boksclub in het Turkse Erzurum. De gemiddelde deelnemer had 10 jaar bokservaring, was 32 jaar oud en woog 81 kilo.

De boksers werden verdeeld in een links– en een rechtshandige groep. De linkshandigen draaiden gemiddeld 121 partijen, met gemiddeld 19 verliespartijen. De rechtshandigen draaiden gemiddeld 128 wedstrijden , en verloren er 42: een significant verschil.

De onderzoekers concludeerden dat het uiterst onverstandig is linkshandige boksers geforceerd rechtshandig te laten boksen. Linkshandigen zouden juist door trainers en met passend materiaal gemotiveerd moeten worden linkshandig te blijven, omdat de verkregen data bewijzen dat linkshandigheid vooral bij boksen een succesfactor is.

British journal of sports medicine, 18 januari 2008
---------------------------------------

www.linkshandig.info (c) 1999-2023met recht links-handig